Jak odbierać?

Lista operatorów kablowych i satelitarnych u których można nas oglądać wraz z numerem kanału

OPERATOR
NUMER KANAŁU
88
188
27/49
Komfort, Popularnonaukowy, Ekskluzywny
149
139
Kiwi standing on oval