Jak odbierać?

Lista operatorów kablowych i satelitarnych u których można nas oglądać wraz z numerem kanału

OPERATOR
NUMER KANAŁU
317
613
709
175
349
88
188
27/49
149
157
Kiwi standing on oval