Jak odbierać?

Lista operatorów kablowych i satelitarnych u których można nas oglądać wraz z numerem kanału

OPERATOR
NUMER KANAŁU
613
233
175
354
319
27/49
188
317
349
709
325 Horizon / UPC TV 4K BOX 399 Mediabox
88
Kiwi standing on oval