Jak odbierać?

Lista operatorów kablowych i satelitarnych u których można nas oglądać wraz z numerem kanału

OPERATOR
NUMER KANAŁU
709
175
349
88
188
27/49
---
149
139
Kiwi standing on oval