wróć do listy

Telewizja STUDIOMED TV poszerza zasięg

Już od 1. stycznia 2020 nasza telewizja jest dostępna dla abonentów trzech sieci.

Poznańska Spółdzielnia Winogrady – jesteśmy w pakietach Komfortowym i Popularnonaukowym oraz Ekskluzywnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa z Legionowa– jesteśmy w pakiecie Podstawowym Plus, pozycja 27 oraz w pakiecie Komfort, pozycja 49 

Stowarzyszenie „Telewizja Teofilów B” z Łodzi – pozycja 188

Kiwi standing on oval