wróć do listy

Włóknienie płuc

Zespół STUDIOMED TV wsparł kampanię ‚Płuca Polski’ przygotowując filmy nt włóknienia płuc. Filmy mają zwiększyć wiedzę na temat chorób , które powodują włóknienie płuc. Im wcześniej zostaną rozpoznane, tym większa szansa na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, szansa na znacznie poprawienie jakości życia pacjentom.

W ramach współpracy zostały przygotowane 3 reportaże:

  1. Każdy krok, każdy oddech – idiopatyczne włóknienie płuc pojawia się niemal niezauważalnie. Jednym z objawów, które może rozpoznać lekarz pierwszego kontaktu są tak zwane trzeszczenia w płucach. Miąższ płuc jest zastępowany tkanką łączną i traci elastyczność. Podstawowe badanie, które potwierdzi chorobę to tomografia klatki piersiowej. Rozpoznanie jest ważne bo na tej podstawie można rozpocząć leczenie, które powstrzymuje włóknie płuc.
  2. Rozpoznanie na wagę życia – nie zawsze udaje się to prawidłowo rozpoznać i pacjenci często przez wiele lat niepotrzebnie leczeni są na serce. Wczesne rozpoznanie włóknienia płuc – to szansa na leczenie, które może powstrzymać chorobę.
  3. Twardzina układowa – to choroba, która zaczyna się zwykle od sinienia i blednięcia palców dłoni, czasem nosa, uszu i brody jako reakcja na niższe temperatury. Zwykle dotyczy osób młodych, aktywnych zawodowo. Czasem pojawiają się kłopoty z przełykaniem, twardnienie stawów, ale najważniejsze to wczesne leczenie zmian w sercu i płucach, jeśli do nich dojdzie. W jaki sposób rozpoznaje się twardzinę? Jakie są możliwości leczenia?

Każdy krok, każdy oddech


Rozpoznanie na wagę życia


Twardzina układowa

Kiwi standing on oval